Id
4857
Nadpis
Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/121 konané dne 19. 6. 2017
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/RMB/svolani_RMB-121miminternet.pdf
Archiv
informace-o-navrzenem-programu-schuze-rady-mesta-brna-c-r7-12.pdf
Celkem upozornění
0

i
v swa|~|o|

Inform a:: o navríeném nrulr mu ::mim Rady mist: Em: E. H1/Izl
kunln dn: l I1varimy' o nr'IIl j om


1. Nabídka předkupního práva k: slavbám o:: ao IE o, slnjícím na oozomo'oh o E 243m, mm a
2437/34 vkú Čammn::


2. Návrh smlouvy o spulm'xmm a spnluňnancnví'ní slavby „an, Údolní IL Lmhova II, Klácolova 7
rekonskuk:: uhc“


3. Návrh smlouvy o sooloaooso a spuluňnancuvání slavby „Bono, Křenová Svnavské nábřeží 7
młnmmlhze vucbvxxluvknlckmm včamirakunsmk:: šanhly 53 pnmámíhn kulukmm Ema“

Schuz: o svo ana dl: c anku 7 Joooaoho r u Ra mona Ema