Id
4853
Nadpis
Materiály k jednání: info 3. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000990.pdf
Archiv
materialy-k-jednani-info-3-informativni-zprava-o-plneni-ukolu.pdf
Celkem upozornění
0

HWWWWHRM!WWIIHHHH!EWHIWIW ”W Š

HN82017000000990

MATERIÁL NEByL K DISIŽOZICI
V TISKOVE PODOBE