Id
4852
Nadpis
Materiály k jednání: info 2. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů občanů ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000989.pdf
Archiv
materialy-k-jednani-info-2-informativni-zprava-o-vyrizeni-dot.pdf
Celkem upozornění
0

/W
”HmmmWI"WHlillmllmllm|I||H|WI1|H|W

””52017000000959

MATERIÁL NEBYL K DISIŽOZICI
V TISKOVE PODOBE