Id
4851
Nadpis
Materiály k jednání: info 1. Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/28, konaného dne 16. 5. 2017
Orginální zdroj
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/ORGO/materialy-zmb/ZMB_Z7-29/MMB2017000000988.pdf
Archiv
materialy-k-jednani-info-1-informativni-zprava-o-vyrizeni-dot.pdf
Celkem upozornění
0

HIHIIHllHWIHMIHWIIHIW"MHWIIWIW"HIMHWHMII ”W 7

I'II'IB2017000000988

MATERIÁL NEByL K DISPOZICI
V TISKOVE PODOBĚ